Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (2014)

gib2013 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan…

 

 

16 Ocak 2014

 

2013 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere (Aralık/2013 itibariyle 693.694 mükellef) yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

  • Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları,
  • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
  • Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş,
  • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
  • Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların tutulması,
  • Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi (Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükellefler beyannamelerini 1–25 Şubat 2014 tarihleri arasında vereceklerdir.)

hususlarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark